ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

Дані правила є Договором, який пропонується фізичним особам, що бажають використовувати Сервіс «ІТ Аssistant» (надалі – Сервіс). Правила користування Сервісом розроблені з метою врегулювання правовідносин між Користувачами та Виконавцем.

Цей Договір містить важливу інформацію щодо використання Сервісу, правила і застереження щодо надання послуг, які Користувач може отримати за допомогою цього Сервісу.

Погоджуючись з цими правилами, Користувач укладає з Виконавцем Договір, що визначає права, обов’язки та гарантії сторін. Правила є обов’язковими для виконання під час користування Сервісом.

У випадку, якщо після ознайомлення з Правилами ви маєте питання, є можливість надіслати їх за адресою support@it-assistant.ua

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

володілець персональних даних – фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки;

обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

користувач — фізична особа, що зареєстрована та діє за законодавством України, звернулась у встановленому цим Договором порядку до Виконавця для реєстрації на Сервісі, пройшла Перевірку та була зареєстрована на Сервісі.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець надає інформаційні послуги та інші послуги з питань інформатизації

2.2. Користувач погоджується з тим, що самостійно та усвідомлено здійснює вибір та несе відповідальність за всі свої дії та бездіяльність, що грунтуються на інформації, яка розміщується на Сервісі

2.3.Будь-які додаткові умови, політики є невід’ємними частинами цього Договору

2.4. Цей Договір поширюється виключно на Територію роботи Сервісу.

3. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС

3.1. Реєструючи обліковий запис на Сервісі Користувач надає доступ на опрацювання своїх персональних даних, які вимагаються для реєстрації на Сервері та в майбутньому отриманні послуг.

3.2. При реєстрації на Сервісі Користувач зобов’язаний надати достовірну та актуальну інформацію для створення Аккаунту та надання Користувачу персональної електронної картки, для подальшого отримання послуг, які надаються Користувачу Сервісу третіми особами. Під необхідними для реєстраії даними ми розуміємо: електрону адресу, ім’я та прізвище, номер мобільного телефону та дату народження.

3.3. Здійснити вхід до Облікового запису може тільки зареєстрований Користувач

3.4. Виконавець здійснює Перевірку інформації про Користувача після подання заявки

3.5. Підтвердження реєстрації Користувача або відмова у реєстрації відбувається протягом доби з дня подання заявки на створення аккаунту

3.6. Виконавець має право підтвердити реєстрацію Користувача або відмовити йому у реєстрації на власний розсуд без пояснення причин.

3.7. Після підтвердження реєстрації Користувача в Сервісі наступний вхід здійснюється за допомогою електронної адреси та паролю.

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1 Виконавець має право:

4.1.1. вносити зміни та/або доповнення до умов Договору в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувача

4.1.2. змінювати, доповнювати перелік або припиняти надання Послуг

4.1.3. збирати та систематизувати знеособлені дані для ведення статистки

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

5.1. Після реєстрації Облікового запису Користувача Виконавцем, Користувач має право:

5.1.1. отримувати інформаційні послуги

5.1.2. вносити зміни в персональні дані, які були надані при створенні акаунту

5.1.3. вистовувати відповідні функціональні можливості Сайту

5.2. Користувач зобов’язується:

5.2.1. надавати достовірні персональні дані для створення акаунту

5.2.2. дотримуватись даних правил користування та законодавства України

5.2.3. не порушувати авторські права на Сервіс

6. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

6.1. Всі об’єкти, розміщені на Сайті та в Мобільному додатку, програмний код, торгові марки, а також елементи дизайну, текст є об’єктами виключних прав Виконавця і інших правовласників. Кожен з вказаних об’єктів не може бути скопійований (відтворений), перероблений, розповсюджений, опублікований, скачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або частково без попереднього дозволу правовласника.

6.2. Забороняється будь-яке копіювання інформації з Сервісу без попередньої домовленості з Виконавцем, крім тієї інформації, що безпосередньо надсилається Користувачу.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Текст даних Правил є відкритим і загальнодоступним. Чинна редакція Правил розміщується на Сайті та в Мобільному додатку.

7.2. Дані Правила можуть бути змінені та/або доповнені Виконавцем в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів про внесення таких змін та/або доповнень. Усі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. Факт продовження користування Сервісом підтверджує згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

7.3. Користувачі зобов’язується самостійно та регулярно перевіряти оновлення умов Договору і його останньої редакції.

7.4. Цей Договір укладений українською мовою, не вимагає двостороннього підписання і дійсний для Сторін в електронному вигляді.